Miljøsertifisering - ISO 14001

I 2009 ble Funnemark miljøsertifisert av Teknologisk Institutt etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001.

Dette er en standard for god miljøledelse og er basert på kontinuerlige forbedringer og overholdelse av et omfattende regelverk. Elementer i standarden er blandt annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring samt ledelsesevaluering.

Miljøvisjon og politikk

Funnemark ønsker å bli oppfattet som den mest miljøbevisste bilorganisjasjonen i sitt markedsområde.

Vi forplikter oss til å arbeide kontinuerlig og systematisk for å forebygge og redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet og drift.

Funnemark skal føre en godt synlig miljøpolitikk og ta hensyn til miljøet i alle våre beslutninger.

Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter og arbeide kontinuerlig for forbedring av vår virksomhet. Gjennom dette, og ved å utøve respekt for mennesker og miljø, vil vi senke belastningen på miljøet. Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og drift, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser. Våre medarbeidere skal ha kunnskap om vår miljøpåvirkning, de skal være motiverte og ha eierskap til bedriftens miljøfokus.

Våre målsetninger

I vår handlingsplan er det valgt ut fire fokusområder som er energi, avfall, innkjøp og miljøinformasjon ved salg av bil. Vi vil kontinuerlig arbeide med disse områdene for å redusere vår virksomhet sin miljøbelastning.

Miljøprestasjonene for 2018:

Vårt samlede energiforbruk endte på 221 kwh pr kvadratmeter. Dette er 26 kwh pr kvadratmeter mindre enn i 2017. Målet vårt for 2018 var 245 kwh pr kvadratmeter.

Energiforbruk

Vi har redusert antall kg restavfall med 32 kg pr ansatt. Dette er en reduksjon på 9 % pr ansatt. Funnemark oppnådde gjennomsnittlig 358 kg restavfall pr ansatt.

Våre felles miljømål for 2019 er:

I 2018 arbeidet vi for å redusere energiforbruket vårt, flere av tiltakene vi arbeidet med gjorde at vi oppnådde stor reduksjon. I 2019 ønsker vi å bevare energiforbruket vi oppnådde i 2018 som var på 221 kwh pr kvadratmeter.

Funnemark ønsker å redusere antall kg restavfall med 3 kg per ansatt hvilket tilsvarer 1 % av restavfallet per ansatt i 2018. Mål på samlet restavfall pr ansatt er 323 kg per ansatt for 2019.

Funnemark skal til enhver tid arbeide for å redusere miljøbelastet kjemikalier i vårt sortiment og ha stor fokus på substitusjonsplikten.Vi skal erstatte 4 stykk miljøbelastende produkter innen utgangen av 2019.

EU`s mål for bilprodusentene er at gjennomsnitt CO² skal være 95 gram per kjørte kilometer innen 2021. Vi oppnådde dette i 2018 og ønsker å bevare gjennomsnittlig CO² utslipp på 95 gram per kjørte kilometer pr solgte biler i 2019.

De oppgitte tallene gjelder kun Toyota grunnet manglende tallgrunnlag for Mercedes-Benz.