Miljøsertifisering

Miljøsertifisering - ISO 14001

I 2009 ble Funnemark miljøsertifisert av Teknologisk Institutt etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001.

Dette er en standard for god miljøledelse og er basert på kontinuerlige forbedringer og overholdelse av et omfattende regelverk.

Elementer i standarden er blant annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring samt ledelsesevaluering.

Miljøvisjon og politikk

Funnemark ønsker å bli oppfattet som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen i sitt markedsområde. Vi forplikter oss til å arbeide kontinuerlig og systematisk for å forebygge og redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet og drift.

Funnemark skal føre en godt synlig miljøpolitikk og ta hensyn til miljøet i alle våre beslutninger.

Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter og arbeide kontinuerlig for forbedring av vår virksomhet. Gjennom dette, og ved å utøve respekt for mennesker og miljø, vil vi senke belastningen på miljøet. Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og drift, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser. Våre medarbeidere skal ha kunnskap om vår miljøpåvirkning, de skal være motiverte og ha eierskap til bedriftens miljøfokus.

Våre målsetninger

I vår handlingsplan er det valgt ut fire fokusområder som er energi, avfall, innkjøp og miljøinformasjon ved salg av bil. Vi vil kontinuerlig arbeide med disse områdene for å redusere vår virksomhet sin miljøbelastning.

Resultater fra miljøarbeidet vårt

Funnemark jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner så miljøpåvirkningen fra virksomheten blir så begrenset som mulig. På de nedenstående bildene kan dere se prestasjonene vi har oppnådd til og med 2020. For 2020 forbedret vi oss på både antall kg restavfall pr medarbeider, energiforbruk pr kvadratmeter og CO² utslipp pr kjørte km. Vi oppnådde disse forbedringene ved at alle medarbeiderne i Funnemark daglig bidrar i miljøarbeidet vårt. Vi ser tilbake med stolthet på de gode prestasjonene vi i fellesskap har oppnådd, og er motiverte til å forbedre våre prestasjoner i 2021. Vi ser på ISO systemet som et viktig styringssystem, som bidrar til at vi hele tiden forbedrer miljøprestasjonene våre, og dermed reduserer vår miljøpåvirkning. Det er derfor med stolthet vi alle kan se tilbake på de gode prestasjonene som er oppnådd i felleskap og være motiverte mot å bevare/forbedre miljøprestasjonene våre i 2021.