Våre smitteforebyggende tiltak- din trygghet

Funnemark avdelingene holder åpent som vanlig og har ordinære åpningstider.

Funnemark er svært opptatt av at du som kunde skal oppleve det som trygt å komme til oss.

I den forbindelse har vi iverksatt følgende smitteforebyggende tiltak hos oss:

- Det benyttes nye engangshansker ved inn- og utkjøring og arbeid på bilen   din.

 - Vi bruker setetrekk på bilen din.

-  Nøkkelen din legges i plastikkpose ved ankomst og oppbevares i plastikkpose gjennom hele verkstedbesøket.

- Alle berøringsflater i alle kundeområder som kundemottak, deledisk og salgsavdeling vaskes hyppig, samtidig som vi også har utvidet renhold på interne områder.

- Alle berøringsflater i demobiler og leiebiler vaskes daglig/mellom hver kunde.

- Det oppfordres til å holde avstand, og det vises til det generelle rådet om minimum 1 meter avstand mellom hverandre.

- Vi oppfordrer til god håndhygiene for både egne medarbeidere og besøkende.